TELERON
Search
K

Loron Kütüphane Kullanımı

E01RF

EC25'e istediğim AT komutlarını gönderebilmek ve aldığımız cevabı yorumlamak için gerekli fonksiyonlar bu sınıf içinde tanımlanmıştır.
E01RF(uint16_t CE, uint16_t CS, uint8_t* _addr, uint8_t* _connectAddr,bool lowPower);
E01RF'i initialize etmek için kullanılır.
Parametre
Tip
Açıklama
CE
uint16_t
E01 CE pini
CS
uint16_t
E01 CS pini
_addr
uint8_t
Bağlı modüle atanacak adres
_connectAddr
uint8_t
Uzak modülün adresi
lowPower
bool
Güç modunu belirler. Eğer 1 ise düşük güç modu aktif edilir.
bool sendData(void* data,int size);
E01RF ile gönderilmek istenen verinin yollanmasını sağlar.
Parametre
Tip
Açıklama
data
pointer
Gönderilecek veri
size
int
Gönderilecek verinin boyutu
return
bool
Gönderim başarısı
bool receiveData(void* data);
E01RF ile veri alınmasını sağlar.
Parametre
Tip
Açıklama
data
pointer
Gelen veri
return
bool
Gelen veri var mı
void listenPost();
EC25'den dönen cevaplar bitiş verisi gelene kadar dinlenir.

Örnek Kod:

Gönderici:

#include <Arduino.h>
#include "E01RF.h"
uint8_t myAddress[6] = "Node2"; // Benim adresim
uint8_t otherAddress[6] = "Node1"; // Bağlandığım adres
float* data;
E01RF radio(5,4,myAddress,otherAddress,1); // CE, CS, adresim, bağlanılacak adres, güç modu
// Güç modu 1 ise low power modu açılır
void setup() {
Serial.begin(9600);
data = new float;
}
void loop() {
radio.sendData(data, sizeof(*data));
delay(1000);
}

Alıcı:

#include <Arduino.h>
#include "E01RF.h"
uint8_t myAddress[6] = "Node1"; // Benim adresim
uint8_t otherAddress[6] = "Node2"; // Bağlandığım adres
float* data;
E01RF radio(5,4,myAddress,otherAddress,1); // CE, CS, adresim, bağlanılacak adres, güç modu
// Güç modu 1 ise low power modu açılır
void setup() {
Serial.begin(9600);
data = new float;
}
void loop() {
if (radio.receiveData(data))
{
Serial.print(F("Received ")); // gelen veriyi ekrana yazdırır
Serial.println(*data);
*data = *data + 0.1; //veriyi 0.1 arttırır.
}
}