TELERON
Search
K

TouchPad-LED

from machine import Pin,TouchPad
p4=Pin(4)
t=TouchPad(p4)
p2=Pin(2,Pin.OUT,value=0)
"""
Bir tane led tanımlıyoruz.
p2 yi çıkış pini olarak gösterdik.
"""
while True: #Sonsuz döngü oluşturuyoruz.
value=t.read() #Her seferinde value u yenilemek için bu kodu buraya yazıyoruz.
if value<170:
p2.on()
else:
p2.off()
"""
Program sonsuz döngüye girdi.
Sonsuz döngüde olduğu için bu program tekrar dosya yüklemeye çalışmayın.
İlk başta Stop/Restart a basın.
Program kendini yenilediği zaman tekrar programınızı yükleyin.
Sonsuz döngüdeki programızı sürekli Run yaparsanız programınız hata vericektir.
p4 e temas ettimiz zaman Ledimizin yanması gerekir.
"""