TELERON
Search
K

TouchPad

from machine import Pin, TouchPad
#Burada TouchPad isimli bir 'class' daha çağırmamız gerekiyor.
p4=Pin(4) #Özel I/O ayarı yapmamıza gerek olmadığı için sadece böyle yazıyoruz.
t=TouchPad(p4)
"""
Touch sensörü için TouchPad ime bu pini yollamam gerekiyor.
Yeni bir TouchPad 'class'ı oluşturucaktır.
"""
value=t.read() #İstediğim değeri almak için bu kodu yazıyoruz.
print(value)