TELERON
Search
K

Timer

#Belirli bir işi periyodik bir düzende yapmamızı sağlayan çevre birimidir.
from machine import Timer #Timer classımızı çağırıyoruz.
tim1= Timer(1) #1.Timer'ımı tim1'e eşitliyoruz.
#tim1 artık 1.Timer'ıma bağlı olan bir sayıcı
tim2= Timer(2)
deger=10;
deger2=20;
#initialize işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor.
tim1.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC,callback=lambda t:print(deger))
tim2.init(period=2000, mode=Timer.PERIODIC,callback=lambda t:print(deger2))
#period=1000 milisaniye cinsindedir. 1 saniyeye eşittir.
"""
İki tane mode vardır.
1=>One_shot (İşlemleri düzenli olarak yapmaz. Girdiğimiz sayıdan sonra işlemi yapar ve durur.)
2=> Periodic
"""
#callback: bir fonksiyona parametre atarız ve o fonksiyondan sonra başka bir fonksiyonun çalışması gerçekleşir.