TELERON
Search
K

Time Kütüphanesi

"""
Bir sensörünüz olsun ve bu sensör çevreden veri toplamaya çalışın.
Çevreden topladığınız verileri bir periyotta veya belirli bir süre aralığında toplamak isteyeceksiniz veya ekrana bir veri yazdırmak istediğimizde sürekli ve çok hızlı yazdırırsak kullanıcı tarafından okunabilirliği azalabilir.
Kullanıcı seviyesinde bir şey okumak istiyorsanız araya bir takım gecikmeler ekliyebilirsiniz.
"""
import time
while True:
print("Hello World")
time.sleep_ms(1000) #time.sleep_ms(1000)=time.sleep(1)
"""
Her 1 saniyede 1 Hello world yazmasını bekliyoruz.
Time modülü bir takım gecikmeleri bir takım duraksamaları programımıza fonksiyonlaştırmayı sağlıyan bir modül.
"""