TELERON
Search
K

Kartımızın üzerindeki ledi yakmak için gerekli kod

from machine import Pin
p2=Pin(2,Pin.OUT,value=0)
"""
p2 değişken ismi (Hangi GPIO u kullanırsak onun ismine yönelik değişken ismi tanımlayabilirsiniz.)
2 hangi pin olduğunu gösterir. 2.pin Esp32de mavi led e bağlı.
value=0 başlangıç değerini gösterir.
"""
p2.on() #ilgili pine HIGH yazar. Ledi yakmak için bu kodu yazmalısınız.
p2.off() #ilgili pine LOW yazar. Ledi kapatmak için bu kodu yazmalısınız.