TELERON
Search
K

DAC

Dijital- Analog Converter
"""
Kartımızdan bir dijital bir veriyi gireceğiz.
İlgili pinimizden analog bir veri alacağız.
Bu analog veriyi de bir led bağlıyarak test edeceğiz.
"""
"""
Kartımızın içerisinden 0-255 arasında bir sayı giricez.
Bu girdiğimiz sayı bize 0-3.3V arasında bir sayı vericek.
Bunu da led ile test ediceğiz.
"""
from machine import DAC
from machine import Pin
d= DAC(Pin(26, Pin.OUT)) #Pin.OUT dememizin nedeni karttaki bilgiyi dışarı aktarıyoruz.
d.write(255)
Last modified 1yr ago